Projekty rodinných domov na mieru

Projektová dokumentácia stavby sa skladá z viacerých stupňov. Prvým krokom k spracovaniu projektu je architektonická štúdia. Túto spracovávame pre každý projekt novostavby alebo rekonštrukcie bez ohľadu na to, aký bude požadovaný ďalší stupeň projektovej dokumentácie. Pokiaľ ide o rekonštrukciu objektu, návrhu štúdie predchádza obhliadka a zameranie skutkového stavu objektu. Samotnú architektonickú štúdiu projektujeme ako 3D-model budovy, z ktorého klient dostatočne jasne uvidí, ako sa celý projekt javí v priestore, či už zvnútra alebo zvonka. Vznikne zároveň predstava o tom, ako budú jednotlivé architektonické prvky na seba nadväzovať - poschodia, schodiská, balkóny, podkrovie, strecha, atď.

V priestorovom modeli štúdie navrhujeme taktiež farebné a materiálové riešenie fasády a ostatných exteriérových prvkov. V tejto fáze projektu zohľadňujeme všetky individuálne požiadavky a predstavy klienta o stavbe. Súčasťou štúdie je aj vizualizácia objektu, v prípade požiadaviek aj osadenie stavby do konkrétneho prostredia - fotomontáž.

Po odsúhlasení architektonickej štúdie môže začať projektovanie ďalších stupňov – projekt pre územné konanie, stavebné povolenie a prípadne aj realizačný projekt stavby. V týchto fázach projektu všetky prípadné zmeny konzultujeme a zapracúvame individuálne.

Pre dokumentáciu k územnému konaniu resp. stavebnému povoleniu spracovávame aj osadenie stavby na pozemok vrátane prípojok inžinierskych sietí. Táto časť môže byť dodávaná aj samostatne napr. v prípade zakúpenia projektu katalógového rodinného domu.

Ku stavebnej časti zabezpečujeme a dodávame taktiež všetky potrebné profesie - statiku, rozpočet stavby, elektroinštaláciu, zdravotechniku, plyn, vykurovanie, tepelno-technický posudok, požiarnu ochranu, vzduchotechniku, dopravné riešenie, technológiu stavieb. Pri rekonštrukciách zabezpečujeme taktiež zameranie a zakreslenie skutkového stavu objektu. Keďže je súčasný trend budov orientovaný hlavne na energetickú úspornosť, ponúkame taktiež projekty pre nízkoenergetické a pasívne domy.
 

Kontaktujte nás pre viac informácií: