Infravykurovanie: Otázky a odpovede

9.5.2011

Pre správne rozhodovanie pri výbere infravykurovania je dobré poznať odpovede na otázky:

Otázka: Aký je zásadný rozdiel medzi konvekčným (roznášanie tepla zohriatym vzduchom) a infra vykurovaním?
Odpoveď: Pri konvekcii teplý vzduch obteká okolo chladnejších predmetov a odovzdáva im svoju tepelnú energiu. U infra tepelný lúč (elektromagnetické vlnenie) prestupuje vzduchom s minimálnymi stratami, na teplo sa premení až po dopade na pevné teleso. Zohriate teleso vracia do priestoru nadobudnuté teplo dvoma spôsobmi. Prvý je že vysiela teplo vo forme ako ju samo získalo, teda sálaním. Druhý spôsob je zohrievanie obtekajúceho vzduchu, teda dotykom ( najlepšie je to pozorovateľné v lete na ceste, kde pri páliacom slnku sa nám zdá, že v ďiaľke sú na ceste mláky).

Otázka: Aké výhody má konvekčné vykurovanie?
Odpoveď: Najväčšou výhodov konvekčných zariadení je ich pomerne nízka nákupná cena, či už hovoríme o elektrických, plynových, alebo krbových systémoch. Ďalšou výhodou je, že tieto zariadenia majú spravidla dostatočne rýchly nábeh teploty vzduchu.

Otázka: Aké nevýhody má kovekčné vykurovanie?
Odpoveď: Nevýhod je niekoľko, ich dôležitosť je pre každého iná. Mladý a zdravý človek vníma nevýhody konvekcie len okrajovo a vôbec sa kúrením nezaoberá pokiaľ mu nie je zima. Ľudia so zdravotnými problémami a starší ľudia sú citlivejší na vlhkosť vzduchu, na prievan a na prašnosť, vnímajú vykurovacie obdobie s horšími pocitmi. Preto u nich spravidla narazíte na rôzne zvlhčovače vzduchu, elektrické vyhrievacie papuče a rôzne ďalšie pomôcky na znižovanie neblahých následkov konvekčného vykurovania.

Otázka: Dokáže infravykurovanie zmierniť nevýhody konvekčného vykurovania?
Odpoveď: Infra je veľmi starý spôsob vykurovania. Najstarší infražiarič je vlastne oheň, samozrejme po Slnku. Potom sú to rôzne pece a kachle,ktoré sa využívali pred stovkami a trúfam si povadať, pred tisíckami rokov. Len sme im nehovorili *infra*. Na sálavé teplo sú naše telá nastavené. Takéto teplo na nás pôsobí blahodárne, čo znamená, že je nie len príjemné, ale aj zdravé. Tým, že vzduch je ohriaty až sekundárne (ako v prírode), je chladnejší ako steny, čo ho robí hustejším, teda aj bohatším na kyslík. Vzduch je všade skoro rovnako teplý, neprúdi, tým pádom nedvýha prach. Steny sú teplejšie ako vzduch, čo znemožňuje vzdušnej vlhkosti kondenzovať v stenách. Voda ostáva vo vzduchu, čo je veľmi dôležité pre zachovanie správnej vlhkosti vzduchu na dýchanie. Optimum je od 40 do 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Odpoveď na otázku je: ÁNO vo všetkých parametroch.

Otázka: Prečo o infravykurovaní nie je dostatočné množstvo informácií?
Odpoveď: K dnešnému dňu už je infravykurovanie pomerne dobre spropagované. Horšie to bolo pred 10-20 rokmi, keď sa o infra vyprávalo ako o novinke. Veľký handicap infravykurovania vidím v použití slova infra. Je to latinské slovo, znamenajúce *pod*, teda pod niečim, v prípade infračerveného je to vlastne pod červenou, myslené to je, že v rámci elektromagnetického spektra je infračervené pod frekvenciou viditeľnej červenej farby. Opakom je ultrafialové, ktoré jed nad fialovou viditeľného spektra. Podľa mňa používanie latinského slova zneistilo mnoho ľudí, lebo vlastne nevedia čo im tým názvom chceme povedať. Omnoho lepšie znie *Sálavé vykurovanie*, čo je v podstate to isté, len povedané iným jazykom. Čo sa týka množstva informácií o infra je pravdou, že drtivá väčšina firiem a obchodných zástupcov vám nebude vedieť povedať prečo to tak a tak funguje, lebo im to nebolo ani vysvetlené. Spravidla sa na školeniach dozvedia aké je to super, a ako to majú predať, ktoré vety na zákazníka zaberajú...a predávajú. Je pravdou, že je jedno či tomu rozumieme. Podstatné je, že to skutočne funguje.

Otázka: Tak ako to vlastne funguje?
Odpoveď: Je to strašne jednoduché. Ak hovoríme o elektrickom vykurovaní, je premenená energia z elektrickej siete premenená v rezistore (čo je vlastne odporový drát) na teplo. Tým že je rezistor spojený s materiálom, ktorý je nasmerovaný do miestnosti, mu odovzdá z elektriky vytvorené teplo prestupom. Odporový drát zohreje sklo( popr. iný materiál) a ten sa nemá ako ináč zbaviť nahromadenej energie, ako ju odovzdať do priestoru. Ak je po ruke vzduch, tak vzduchu, a ak vzduch nestačí odobrať dostatok tepla, tak sa nahromadená tepelná energia vyšle do priestoru vo forme sálania, čo je elektromagnetické vlnenie podobné svetlu (len v nami neviditeľnej frekvencii).

Otázka: Čo ma má zaujímať pri výbere infravykurovania?
Odpoveď: Všetky vyrobené infražiariče sú na to aby vysielali sálavé teplo. U rôznych výrobcov sú rôzne priority, ktoré ich tovar predávajú. Niektorí výrobcovia sa zameriavajú na laickú verejnosť, lebo tam je očakávaný nyjväčší obrat a hospodársky výsledok firmy. Preto sa hľadajú a nachádzajú efektívne spôsoby, ako u zákazníka získať dôveru v ten, práve môj výrobok. Ak sa budete rozprávať s desiatimi rôznymi predajcami, tak sa dozviete desať rôznych dôvodov, prečo si máte výrobok kúpiť práve od nich. Ak je od zákazníka získaných dostatok informácií, začína hra. Hra o to ako, mu vie predajca vyzdvihnúť výhody práve toho svojho spôsobu vykurovania. Ak sa zákazník nechá vmanipulovať do takejto hry, obchodník odchádza spokojný, a zákazník tiež. Ten druhý len do vtedy, kým sa nedozvie, že existuje niečo iné, čo je pre neho to pravé orechové. Preto sa treba hlavne pýtať.

Pýtať na všetko, čo súvisí s produktom a jeho využitím. Otázky typu: Aká je účinnosť vašeho výrobku? Tu sa nestačí  uspokojiť s odpoveďou toľko a toľko percent. Účinnosť má totiž viacej tvárí. Jedna z nich je koľko el. energie je premenená na tepelnu? Všetci povedia číslo blízke 100% a budú mať pravdu. Dovtedy, dokedy nepoložíte podotázku: Akú teplotu má panel zo zadnej strany ? Lebo teplota panela zo zadnej strany znižuje množstvo energie vysálanej z predu. V zadu vzniká radiátorový(konvekčný) efekt, to znamená, že sa tam prehreje vzduch, ktorý stúpa k stropu a to teplo je nám v skutočnosti nanič, teda čistá strata. Čím je zadná stena chladnejšia, tým účinnejší infrapanel. Ďalším parametrom v rámci účinnosti je predná stena. Je veľmi podstatné z akého je materiálu . Členitý, pórový, drsný a podobne zdeformovaný povrch zaručuje, že plocha na stretnutie so vzduchom je väčšia. To znamená, že okolo pretečie väčší objem vzduchu a aj väčší objem vzduchu je zohriaty od dotyku s materiálom. Takto ohriaty vzduch stúpa k stropu, čo je zase strata.

Ďalšou otázkou odhaľujúcou kvalitu výrobku je: Z čoho je rezistor? Kvalita rezistora určuje životnosť infrapanela. Kovové sú kvalitnejšie, preto, že kov má väčšiu odolnosť voči optrebovaniu elektrickým prúdom.

Medzi ďalšie fundované otázky patrí: Ako je privádzaný el. prúd do činnej plochy? Ak sú to dva kontakty na náprotivných stranách, tak si dajte premerať teplotu po celej ploche panela. Hrozí, že el prúd preteká len najkratšou cestou medzi kontaktami, a panel hreje hlavne tam. Ostatné plochy sú chladnejšie. Tie sú tam vlastne len na okrasu, aby panel vyzeral na pohľad pekne.

Otázkou trvania nábehu a dobehu sa dozviete, či infrapanel má, alebo nemá zbytočné akumulačné diely. Infrapanel by nemal v sebe akumulovať teplo. Na akumuláciu tepla majú byť využívané steny a predmety v miestnosti. Akumulovanie tepla v infrapanely má jednu nevýhodu. Príklad: Máte na návšteve priateľov. Máte doma krb. Zakúrite  v krbe na spríjemnenie atmosféry. V okamihu, keď začína z krdbu sálať teplo do miestnosti vypne termostat infravykurovanie. Nastáva chvíľa pravdy. Infrapanel ešte dobieha. Čím skôr prestane sálať teplo, tým lepšie, lebo teplota v krbe narastá. Okrem toho ešte kúria naakumulované steny. V priebehu pár minút máte v miestnosti také teplo, že je lepšie vyvetrať... To isté platí aj v prípade, že cez okno zasvieti slniečko. Teda, čím kratšia doba nábehu a dobehu, tým lepšie. Akumulačné infrapanely výrazne zvyšujú obe doby, čo spôsobuje veľké výkyvy v teplote v miestnosti.

Otázka: Určuje cena kvalitu výrobku?
Odpoveď: Mala by, ale v praxi platí pravidlo, čím lepší marketing, tým vyššia môže byť cena. Ľudia sú náchylný veriť reklamám. A tie aj niečo stoja, a samozrejme sú zahrnuté v cene výrobku. Spravidla platí, čím je masívnejšia reklama, tým lacnejší produkt ponúka.

Otázka: Existuje na našom trhu výrobok, ktorý by sme mohli označiť za najlepší?
Odpoveď: Áno, existuje. Ale musím jedným dychom dodať, že pre každého je víťazom iný produkt. Je to preto, že mať výrobok s najlepšími technickými (napr.úspornými) parametrami ešte nemusí byť pre zákazníka tým najlepším výberom. Napríklad potrebujete okamžite vykúriť malý priestor a nevadí, že infražiarič bude vysokoteplotný s pomerne veľkým okamžitým odberom a ešte pri tom bude vyžarovať svetlo. Bolo by nevhodné núkať najspoľahlivejší panel s nízkou spotrebou. Jednak by to zvýšilo investičné náklady, na druhej strane úspornosť by nezaručila dostatočný štartovací výkon. Iný zase potrebuje pri nízkych nákladoch prekúriť kratšie obdobie napr. 3-7 rokov, tak si kúpi výrobok s nižšou životnosťou s menšími investičnými nákladmi. V prípade, že kupujem vykurovanie na celý život, tak sa budem orientovať na úsporu a životnosť produktu, s vedomím, že investičné náklady budú o niečo vyžšie.

Otázka: Aké nevýhody má infračervené vykurovanie?
Odpoveď: Veľkou nevýhodou infravykurovania je neznalosť zákonitostí elektromagnetického žiarenia. Občas sa vyskytnú negatívnye skúsenosti užívateľov infravykurovania (páli na hlavu, zima na nohy, nevykúri na požadovanú teplotu...). Spravidla je to spôsobené nevhodným výberom infriažiariča. Ak zákazník vyčerpávajúco opíše svoje predstavy o používaní infravykurovania, je možné správnym výberom aj tomuto nedostatku predísť.

Otázka: Kde všade je infravykurovanie vhodné?
Odpoveď: Všade, kde je prístupný zdroj elektrickej enrgie. Infražiariče vykúria uzavreté i otvorené priestory. Do uzavretých priestorov sú vhodné spravidla panelové typy. Do exteriéru a lokálne vykurovaných priestorov(časti hál) sú prednostne umiestňované vysokoteplotné smerové infražiariče. Druh a umiestnenie infražiariča sa posudzuje u každého prípadu individuálne. Rodinné domy, byty, kancelárie, školy, sanatóriá, ordinácie, obchodné priestory, haly a ich časti, altánky, balkóny, logie, ale sú veľmi vhodné aj pre zvieratá všetkého druhu. Veľmi dobrých výsledkov sa dosahuje aj pri pestovaní rastlinstva, alebo v zimných záhradách...

Otázka: Je infravykurovanie vhodné aj do kúpelní?
Odpoveď: Do kúpelní je toto vykurovanie ako stvorené. Možno si pamätáte na infražiariče v bytových jadrách. Teraz sa montujú ich mladší súrodenci, ktorí spĺňajú aj tie najprísnejšie kritéria čo sa týka bezpečnosti, účinnosti, ako aj estetickej hodnoty. Do kúpelní sú vhodné aj originálne kúsky s držiakmi na uteráky. V takto vykurovanej kúpelni nestúpite na studenú dlažbu, nerosia sa zrkadlá a akákoľvek vlhkosť na stene sa veľmi rýchlo vysuší.

Otázka: Dá sa na infra popáliť?
Odpoveď: Infrapanely a vysokoteplotné infražiariče sú konštruované tak, aby sa pri náhodnom dotyku nebolo možné popáliť. Ich povrchová teplota nepresahuje povolené limity.

Otázka: Aké sú straty cez okno?
Odpoveď: Na túto otázku tak isto nie je jednoznačná odpoveď. Závisí od dĺžky vlny infražiarenia. Sklo prepúšťa svetlo a infravlny do dĺžky 4nm. Dlhšie vlny absorbuje a odráža. Čím nižšiu teplotu má žiarič, tým dlhšiu vlnu vytvára, tým menšie straty. 

Otázka: Aká je ideálna teplota infražiariča?
Odpoveď: Zas to nie je jednoznačné. Dlhšia vlna sa odráža, kratšia sa zas lepšie absorbuje. Ak potrebujem ohrievať lokálny priestor, tak je lepšia kratšia vlna s lebšou absorbovateľnosťou. Ak sa jedná o celý priestor miestnosti, tak sú vhodné dlhšie vlny s istou mierou odraziteľnosi, aby sa teplo rozšírilo do celého priestoru. Okrem toho je tu aj ďalšia vlastnosť pomerne úzkeho spektra ( 4-14nm ), v ktorej sú jeho účinky liečivé a majú blahodárny vpliv na živé organizmy. Toto spektrum sa nachádza v úzkom rozmedzí okolo 100°C.

Otázka:Kedy je vhodný čas na spustenie vykurovania?
Odpoveď: Každú jeseň prichádza deň, keď treba všetky steny príbitku prehriať, pretože slnko už stratilo svoju silu. Ak chcete rýchle a účinné vykúrenie domu držte sa tohoto pravidla: Na jeseň začať kúriť vždy v niektorý deň tepla (Baran, Lev, Strelec) pri ubúdajúcom mesiaci.Tejto rady sa držte hlavne pri novostavbe, v ktorej sa má v každom prípade prvýkrát zakúriť v tomto termíne. Takto vypudíte poslednú vlhkosť z múrov. Pri nedodržaní tohoto pravidla sa stáva, že dom vykurujete draho a je narušená tepelná pohoda.

naspäť